ترجمه ها و پایان نامه های زبان خارجی

در این بخش پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته ی زبان انگلیسی و همچنین ترجمه های صورت گرفته از زبان های دیگر به زبان پارسی قرار میگیرد.

ترجمه ها و پایان نامه های زبان خارجی 60 محصول وجود دارد

در هر صفحه
 • 19,900 تومان
  جدید
  ( 0 نقد و بررسی )

  DIRECT/INDIRECT COMMUNICATION STYLE IN PERSIAN: IRANIAN LINGUISTIC CHOICES, THEIR MOTIVATIONAL INDIVIDUAL VALUES, AND SELF-CONSTRUALS WHEN GIVING ADVICE Teaching english language شیوه ی ارتباط صریح/غیر صریح در زبان فارسی: گزینش های زبانی،ارزشهای انگیزشی فردی و توصیف ایرانیان از رابطه ی خود با دیگران هنگام نصیحت کردن پايان‌نامه كارشناسي ارشد در...

  19,900 تومان
 • 19,900 تومان
  جدید
  ( 0 نقد و بررسی )

  Distribution of Grammatical Collocation Errors in Iranian EFL Learners’ Performanceby Their Level of Proficiency A thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts in Teaching English as a Foreign Language  

  19,900 تومان
 • 19,900 تومان
  جدید
  ( 0 نقد و بررسی )

  On the Effectiveness of (CLT) implementation on Iranian Intermediate EFL Learners' Listening Comprehension Ability A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of M.A. in Teaching English as a Foreign Language

  19,900 تومان
 • 19,900 تومان
  جدید
  ( 0 نقد و بررسی )

  Translating features of Early Modern English in Shakespeare’s Hamlet and Macbeth: A comparativecase study of three Persian translations MA Thesis Faculty of Literature and Human Science Department of English Language English Translation

  19,900 تومان
 • 19,900 تومان
  جدید
  ( 0 نقد و بررسی )

  A Mixed Method Evaluation of the 8th Grade High School Textbook in terms of its Pedagogical Values and Objectives Fulfillment from Teachers’ and Students' Perspectives پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی

  19,900 تومان
 • 19,900 تومان
  جدید
  ( 0 نقد و بررسی )

  Mémoire en vue de l’obtention de la maîtrise en littérature française  

  19,900 تومان
 • 19,900 تومان
  جدید
  ( 0 نقد و بررسی )

  An Investigation of the Skills Taught in Interpreter Training Courses in Bachelors of English Translating in Iranian Universities پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی

  19,900 تومان
 • 19,900 تومان
  جدید
  ( 0 نقد و بررسی )

  A Thesis Submitted to English Department in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts in TEFL

  19,900 تومان
 • 19,900 تومان
  جدید
  ( 0 نقد و بررسی )

  A Thesis Submitted to the Department of English Language in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts in Teaching English as a Foreign Language  

  19,900 تومان
 • 19,900 تومان
  جدید
  ( 0 نقد و بررسی )

  Investigating the Relationship between Emotional Intelligence, Thinking Styles and English Proficiency among Iranian EFL Learners M.A. Thesis Submitted to the English Department of the Faculty of Humanities, University of Sistan and Baluchestan, in Partial Fulfillment of the Requirements for the M.A. Degree in Teaching English as a Foreign Language

  19,900 تومان
 • 19,900 تومان
  جدید
  ( 0 نقد و بررسی )

  A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of M. A. in TEFL  

  19,900 تومان
 • 19,900 تومان
  جدید
  ( 0 نقد و بررسی )

  Transfer of Iranian L2 Learners’ Compliment Response Behavior from L1 to L2: A Sociopragmatic Study A Thesis Submitted to the Graduate Studies in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts (M.A.) in Teaching English as a Foreign Language (TEFL)

  19,900 تومان

محصولات جدید

خبرنامه