پایان نامه های حوزه ی کشاورزی و منابع طبیعی

در این قسمت پایان نامه های مربوط به حوزه ی علمی کشاورزی و منابع طبیعی قرار می گیرند.از جمله زیر مجموعه های این حوزه که در قالب رشته ها و گرایش هایی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه های کشور تدریس می شوند عبارتند از:

 آبخیزداری، مرتع داری، آبیاری و زهکشی، زراعت و اصلاح نباتات،اقتصاد کشاورزی،باغبانی،رویج و آموزش کشاورزی،جنگلداری ، خاک شناسی،علوم دامی،مهندسی تولیدات گیاهی،شیلات،صنایع چوپ،صنایع غذایی،حشره شناسی،بیماری های گیاهی،محیط زیست،مهندسی کشاورزی مکانیک ماشین های کشاورزی،هواشناسی کشاورزی،مجموعه مدیریت مناطق بیابانی و همزیستی با بیابان، مکانیزاسیون کشاورزی،بیابان زدایی،بیوتکنولوژی در کشاورزی،توسعه روستایی،شناسایی و مبارزه با علف های هرز،مدیریت کشاورزی،

پایان نامه های حوزه ی کشاورزی و منابع طبیعی 192 محصول وجود دارد

زیرشاخه‌ها

 • مهندسی منابع طبیعی

  مهندسی منبع طبیعی در مقطع کارشناسی ارشد از چندین گرایش و رشته تشکیل شده که مهم ترین آنها عبارتند از:

   آبخیزداری، مرتع داری،جنگلداری،شیلات،صنایع چوپ،محیط زیست،مجموعه مدیریت مناطق بیابانی و همزیستی با بیابان،بیابان زدایی

  در این قسمت از سایت پایان نامه های کرشناسی ارشد مربوط به این حوزه ها قرار می گیرد.

 • مهندسی کشاورزی

  مهندسی کشاورزی در مقطع کارشناسی ارشد به چندین حوزه و گرایش تقسیم می شود که در هر یک به صورت تخصصی به حوزه های مختلف کشاورزی پرداخته می شود و نیروی متخصص لازم جهت حضور در بازار کار تربیت می شوند.از جمله مهمترین گرایش های این حوزه در مقطع کرشناسی ارشد عبارتند از:

  آبیاری و زهکشی،زراعت و اصلاح نباتات،اقتصاد کشاورزی،باغبانی،ترویج و آموزش کشاورزی،خاک شناسی،علوم دامی،مهندسی تولیدات گیاهی،صنایع غذایی،حشره شناسی،بیماری های گیاهی،مکانیک ماشین های کشاورزی،هواشناسی کشاورزی،مکانیزاسیون کشاورزی،بیوتکنولوژی در کشاورزی،توسعه روستایی،شناسایی و مبارزه با علف های هرز،مدیریت کشاورزی

در هر صفحه

پایان نامه های حوزه ی کشاورزی و منابع طبیعی

محصولات جدید

خبرنامه