پایان نامه های حوزه ی معماری و هنر

در این بخش پایان نامه های مربوط به حوزه ی هنر قرار می گیرند.از جمله رشته ها و گرایش های این حوزه در مقطع کارشناسی ارشد می توان به این موارد اشاره کرد:

برنامه ریزی شهری و منطقه ای،طراحی شهری،مدیریت پروژه و ساخت،کارگردانی،پژوهش هنر،تصویر متحرک،ارتباط تصویری،تصویر سازی،نقاشی،عکاسی،طراحی صنعتی،مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی

پایان نامه های حوزه ی معماری و هنر 101 محصول وجود دارد

زیرشاخه‌ها

  • معماری

    حوزه ی معماری در مقطع کارشناسی ارشد در قالب چندین رشته و گرایش در دانشگاهه ای کشور تدریس می شود، از جمله مهمترین این گرایش ها عبارتند از:

    برنامه ریزی شهری و منطقه ای،طراحی شهری،معماری، معماری-منظر، تکنولوژی معماری، معماری-انرژی، معماری-مرمت بناها و بافت‌های تاریخی،مدیریت پروژه و ساخت

  • هنر

    هنر نیز مانند سایر حوزه ها امروزه به صورت یک علم در دانشگاه ها در مقاطع مختلف تحصیلی به صورت تخصصی دنبال می شود.از جمله گرایش ها یی که در مقطع کارشناسی ارشد در حال حاضر در دانشگاههای کشور ایران پذیرای هنرمندان و دانشجویان عزیز است می توان به این موارد اشاره کرد:

     کارگردانی،پژوهش هنر،تصویر متحرک(انیمیشن)،ارتباط تصویری،تصویر سازی،نقاشی،عکاسی،طراحی صنعتی،مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی

در هر صفحه

پایان نامه های حوزه ی معماری و هنر

محصولات جدید

خبرنامه