جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

آگاهی از انرژی بر اساس فعالیت فردی کاربر در تلفن همراه

پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته کامپیوتر (M.Sc) گرایش نرم­ افزار

جدید

19,900 تومان

توضیحات

چکیده
تلفن های هوشمند و دیگر دستگاه های سیار در حال تبدیل شدن به یک پلت فرم ایده آل برای سنجش مستمر
فعالیت های کاربر بوسیله تعداد زیادی از حسگرهای تعبیه شده در آن می باشد. به این ترتیب مصرف انرژی به
مهم ترین چالش دستگاه های تلفن همراه تبدیل شده است. تشخیص فعالیت-های فردی بر روی تلفن های هوشمند هنوز هم با توجه به محدودیت منابع مانند طول عمر باتری، حجم کار محاسباتی یک چالش بنظر می-رسد. با در نظر گرفتن فعالیت کاربر و مدیریت آن می توان مصرف پایین از انرژی را برای دستگاه های تلفن همراه و دیگر
دستگاه های سیار به ارمغان آورد که این کارخود مستلزم یک برنامه-ربزی کامل و بی نقص برای تشخیص فعالیت ها و تنظیم مصرف انرژی دستگاه با توجه به کاربرد آنها در زمان و مکان مختلف می باشد که البته با توسعه سریع
برنامه های کاربردی جدید و ابتکاری برای دستگاه های تلفن همراه مانند تلفن های هوشمند، پیشرفت در فن آوری باتری با سرعت نگهداری انرژی همروند نمی باشد. بدین منظور، ما سیستم مدیریت انرژی هوشمند بر اساس فعالیت کاربر برای گوشی های هوشمند با استفاده از سیستم عامل آندروید را در نظر گرفته ایم. در نهایت این برنامه که هم برای توسعه دهندگان دستگاه های تلفن همراه و هم کاربران ضروری بنظر می رسد، ذخیره 15% انرژی در تلفن همراه را بدنبال داشته است.

کلمات کلیدی: تشخیص فعالیت های انسانی، حسگرهای حرکتی، انرژی، اندروید


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                    شماره صفحه

چکیده.. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-تعریف.. 3

1-2-محدویت پژوهش.. 3

1-3-اهمیت موضوع.. 4

1-4-هدف تحقیق.. 4

1-5-روش تحقیق.. 4

1-5-1- مراحلدستیابیبهتشخیصفعالیتدراندروید.. 4

1-5-2- علتانتخاببرنامه­نویسیاندرویدبرايتشخیصفعالیتدرموبایل   4

1-6-مراحل تحقیق.. 5

1-7-ساختار پایان نامه.. 5

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقبق و پیشینه تحقیق

2-1-هدف.. 8

2-2-برداشت انرژی از محیط برای تامین انرژی دستگاه­های سیار   9

2-2-1-مرور اجمالی بر، برداشت انرژی در سیستم­های سیار   9

2-2-2-اصول برداشت از انرژی با استفاده از گرمای بدن انسان   11

2-2-3- استفاده از بدن انسان بعنوان یک منبع حرارتی برای حسگرهای سیار.. 12

2-2-4-بکارگیریTEGهادر دستگاه­های سیار.. 14

2-3-سابقه پژوهش در آشنایی با حسگرها و گوشی­های هوشمند تلفن همراه   15

2-3-1-حسگرها.. 15

2-3-2-گوشی­های هوشمند.. 18

2-4- سابقه پژوهش تشخیص فعالیت انسانی بوسیله حسگرها   19

2-4-1-تعریف و طبقه­بندی فعالیتهای انسان.. 20

2-4-2-رویکردهای تشخیص فعالیت انسان.. 24

2-4-2-1-رویکرد مبتنی بر ویدئو.. 24

2-4-2-2-رویکرد مبتنی بر محیط حسگر.. 24

2-4-2-3-رویکرد مبتنی بر حسگرهای پوشیدنی.. 24

2-4-3-رویکردهای مدل سازی فعالیت انسان.. 25

2-4-3-1–رویکرد استخراج ویژگی.. 25

2-4-3-2-داده استاندارد وکاهش ابعاد ویژگی.. 26

2-4-4-الگوریتم­های تشخیص فعالیت.. 26

2-4-4-1-الگوریتم­های خوشه­بندی.. 28

2-4-4-2-الگوریتم خوشه بندی K-nn. 29

2-4-4-3-الگوریتم خوشه بندیANN.. 29

2-4-4-4-الگوریتم خوشه بندیSVM... 29

2-4-4-5-الگوریتم خوشه بندی Baysian. 30

2-4-4-6-الگوریتم خوشه بندی Naïve Bayes. 30

2-4-4-7-الگوریتم خوشه بندی Markov chain. 30

2-4-4-8-الگوریتم خوشه بندی HMM... 30

2-4-4-9-الگوریتم خوشه بندی Fuzzy Logic. 31

2-4-5-چالش­ها.. 32

2-4-5-1-پیچیدگی فعالیت­ها.. 32

2-4-5-2-تعداد فعالیت­ها.. 32

2-4-5-3-نوع فعالیت.. 32

2-4-5-4-نیازمندی­های داده آموزشی.. 33

2-4-5-5-نیاز به دقت.. 33

2-4-5-6-فعالیت طولانی مدت و سطح بالا.. 33

2-4-6-نیازمندی­های حسگر.. 34

2-4-7-مکان حسگرها.. 34

2-4-8-تشخیص بلادرنگ.. 34

2-4-9-الگوی فعالیت انسان.. 35

2-4-10- یک نمونه ساده کار بر روی تشخیص فعالیت­های انسانی   37

2-5- سابقه پژوهش تشخیص فعالیت در دستگاه­های تلفن همراه   38

2-6-جمع بندی.. 51

فصل سوم.. 57

ابزار تحقیق.. 57

مکانیسم تشخیص (آشکارسازی) فعالیت کاربر در دستگاه­های محاسباتی   57

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1-مقدمه.. 58

3-2- مقدمه­ای بر، برنامه­نویسی اندروید.. 58

3-2-1-مشکلات.. 59

3-2-2-کاربردها.. 59

3-2-3-مثالی ساده از آشکارسازی فعالیت­های انسان در محیط خانه   60

3-3-سلسله مراتب نمایش.. 61

3-4-آشکارسازی فیلم.. 62

3-5-رخدادهای صوتی.. 62

3-6-خصوصیات شکل و رنگ.. 62

3-7-آشکارسازی IE.. 63

3-8-آشکارسازی GF و GE.. 63

3-9-آشکارسازی فعالیت­های انسان از پشت موانع با استفاده از پویانمایی سیگنال­های رادار دوپلر.. 63

3-10-آشکارسازی از طریق RFID.. 64

3-11-تشخیص فعالیت در اندروید.. 65

3-12-تشخیص فعالیت کاربر در موبایل(دستاوردها، چالش­ها، توصیه­ها)   65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1-مقدمه.. 71

4-2-جمع­آوری داده­ها.. 71

4-3-تولید داده ها.. 72

4-4-مجموعه داده­های برنامه.. 74

4-5-مدیریت حسگر.. 75

4-6-مدیریت مکان.. 75

4-7-مدیریت فایل.. 76

4-8-کلاس فعالیت.. 76

4-9-مراحل اجرای برنامه.. 77

4-10-استخراج ویژگی.. 84

4-11-شناسایی فعالیت.. 87

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-جمع بندی.. 90

5-2-کار آتی.. 94

فهرست منابع.. 96

پیوست.. 100

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

خانه

محصولات جدید

خبرنامه